Friday, November 16, 2012

დროებითი დღეები: თბილისი / Interim Days: Tbilisi

დროებითი დღეები: თბილისი

სიმპოზიუმი და გამოფენა, თბილისი, საქართველო

ნოემბერი 20-24, 2012
გამოფენის გახსნა შაბათს, 24 ნოემბერს, 17:00 სთ-ზე

თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
საგამოფენო დარბაზი (ძველი შენობა)
გრიბოედოვის ქ. 22, 0108 თბილისი

დასწრება თავისუფალია
სიმპოზიუმი ჩატარდება ინგლისურ ენაზეშესაძლებელია თუ არა, რომ იმ სოციო-პოლიტიკურმა გარემომ, რომელშიც ჩვენ ვმოღვაწეობთ და იმ სირთულეებმა, რომელთაც ვაწყედებით, მიგვიყვანონ ხელოვნების შექმნისა და გამოფენის ახალ გზებამდე? სიმპოზიუმი და საგამოფენო პროექტი „დროებითი დღეები: თბილისი“ გამიზნულია შექმნას ქსელური პლატფორმა სხვადასხვა სოციო-კულტურულ კონტექსტში მოღვაწე ხელოვანთა და კულტურის მუშაკებისთვის. მთავარი მიზანია იმ შესაძლებლობების აღმოჩენა, რომლებიც ხელს შეუწყობს საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებასა და ახალი ინიციატივების ჩამოყალიბებას, რაც მოიცავს ტრანსნაციონალურ თანამშრომლობას. პროექტის საწყისი წერტილი არის მონაწილეთა პერსპექტივები, რისთვისაც მთავარია ხელოვანად ყოფნის გამოცდილება, რაც საზოგადოების მდგომარეობასა და ხელოვნების სხვადასხვა კონტექსტში არსებობის ფაქტორს უფრო ფართოდ გვანახებს.

პროექტის მონაწილეები არიან შვედეთიდან, საქართველოდან, მოლდავეთის რესპუბლიკასა და უკრაინიდან. თუმცა, პროექტში ასევე მონაწილეობენ სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებიც, რომელთაც ამ რეგიონის სახელოვნებო პრაქტიკასთან დაკავშირებული გამოცდილება აქვთ. განხილვისას ყურადღება დაეთმობა იმ თემებს, თუ რა რატომ ხდება კონტექსტების განანსხვავება მაშინ, როდესაც ხელოვნების არსებობის საკითხი დგება. ასევე, ის სირთულეეია და შესაძლებლობები, რაც ამ პროცესებს მოყვება. ამ შემთხვევაში, პერსპექტივა ყოველთვის ხელოვანისგან მოდის.

სიმპოზიუმი არის კალმარის ხელოვნების მუზეუმის  და გეოეარის თანამშრომლობის შედეგი, რომელსაც ფინანსურად მხარს უჭერს შვედური ინსტიტუტის Creative Force პროგრამა. პროექტის ასევე ხორციელდება თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიასთან თანამშრომლობით. კალმარის ხელოვნების მუზეუმს და გეოეარს აქვთ საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის დიდხნიანი გამოცდილება.

სიმპოზიუმი და მონაწილეთა ინტენსიური გაცვლითი სამუშაოს შედეგების პრეზენტაცია გაიმართება თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის დიდ საგამოფენო დარბაზში.
გამოფენა გაიხსნება შაბათს, 24 ნოემბერს, 17:00 სთ-ზე.


მონაწილეები: მარიკა ასათიანი (საქართველო), ევგენია ბელორუსეტსი (უკრაინა), თაკო ჭაბაშვილი (საქართველო), ლადო დარახველიძე (საქართველო), ლაურა ჰეთფილდი (კანადა/შვედეთი), გუსტავ ჰელბერგი (შვედეთი), იოანა ქარლინი (შვედეთი), ემელი ფერსონი (შვედეთი), პარან პური (ირანი/გერმანია), შტეფი შონე (გერმანია), გიორგი ტაბატაძე (საქართველო), ვლადიმირ უსი (მოლდავეთის რესპუბლიკა)სამშაბათი, 20 ნოემბერი
13:00 - 14:00 - მონაწილეთა შეხვედრა, შესავალი
გეოეარის და კალმარის ხელოვნების მუზეუმის პრეზენტაცია
16:00-18:00 - სახელოვნებო დაწესებულებებსა და კულტურის სფეროში მოღვაწე პირებთან შეხვედრა

ოთხშაბათი, 21 ნოემბერი
10:00 – 14:00 - პრეზენტაციები, მონაწილეთა თემები, აკადემიის სტუდენტებთან შეხვედრა
14:00 – 15:00 – შესვენება
16:00 – 18:00 - სახელოვნებო დაწესებულებებსა და კულტურის სფეროში მოღვაწე პირებთან შეხვედრა

ხუთშაბათი, 22 ნოემბერი
10:00 – 14:00 - პრეზენტაციები, მონაწილეთა თემები, აკადემიის სტუდენტებთან შეხვედრა

პარასკევი, 23 ნოემბერი
თავისუფალი დღე კვლევისათვის და ქალაქის შესასწავლად

შაბათი, 24 ნოემბერი, 17:00
გამოფენის გახსნა (თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია საგამოფენო დარბაზი (ძველი შენობა)Interim Days: Tbilisi

Symposium and Exhibition, Tbilisi, Georgia

November 20th to 24th 2012
Exhibition opening Saturday 24th 17:00.

Tbilisi State Academy of Arts 
Exhibition Hall (old building)
22 Griboyedov St. 0108 Tbilisi


Could the political or social environment we operate within and the challenges we encounter lead to new ways to produce and exhibit art? The symposium and exhibition project Interim Days: Tbilisi is created with the intention to act as a networking platform for artists and cultural producers from different social and cultural contexts. The main goal is to find opportunities to develop international collaborations and to establish new initiatives that involve transnational cooperation, including eastern European countries. The point of departure is the perspective of the participants, where the experience of being an artist becomes predominant and tells wider stories, about society and the possibilities for art to exist in different contexts. 

The participants come from Sweden, Georgia, Republic of Moldova and the Ukraine, but there are also participants from other countries with experience from artistic practice within these regions. The discussion will focus on what separates the different contexts when it comes to the possibilities for art to exist and to the hardships and opportunities that follows. The perspective, in this case, always comes from the artist.

The symposium is collaboration between Kalmar konstmuseum
 and GeoAIR with financial support from the Creative Force programme within the Swedish Institute and generous support of Tbilisi State Academy of Arts. Kalmar konstmuseum as well as GeoAIR has a well documented experience of being a part of international projects.

Symposium and final presentation of works produced as a result of five days intensive exchange between participants will take place in the big exhibition hall of Tbilisi State Academy of Arts. Exhibition opens Saturday 24th 17:00.

Participants: Marika Asatiani (GE), Yevgenia Belorusets (UA), Tako Chabashvili (GE), Lado Darakhvelidze (GE), Laura Hatfield (CA/SE), Gustav Hellberg (SE), Johanna Karlin (SE), Emmeli Person (SE), Paran Pour (IR/DE), Steffi Schöne (DE), Giorgi Tabatadze (GE), Vladimir Us (MD)


Tuesday November 20th
1 - 2pm Come together, meeting participants, introduction
Presentation of GeoAIR and Kalmar konstmuseum
4 - 6pm - meeting art institutions, cultural operators 

Wednesday November 21st
10am-  2pm - presentations, talks by participants, meeting students at the academy
2 - 3pm - lunch break 
4 - 6pm - meeting art institutions, cultural operators 

Thursday November 22nd
10am - 2pm - presentations, talks by participants, meeting students at the academy

Friday November 23rd
Free day for research and city exploration

Saturday November 24st, 5pm.
Exhibition Opening (
Tbilisi State Academy of Arts Exhibition Hall (old building)Tuesday, November 06, 2012

ცვალებადი იდენტობები (გამოფენა და კოლოკვიუმი) / DRIFTING IDENTITIES (Exhibition & Colloquium)
გამოფენა/Exhibition: 30.10 -13.11. 2012

კოლოკვიუმი/Colloquium: 31.10 -1.11. 2012

გამოფენა - ზემსტვეი მუზეუმში; კოლოკვიუმი - თეატრ SPALATORIE-ში
Exhibition at Zemstvei Museum; colloquium at SPALATORIE Theater (http://www.spalatorie.md)

ორგანიზატორი/Organizer: KSAK-Center for Contemporary Art, Chisinau
კიშინიოვი, მოლდოვას რესპუბლიკა
Chisinau, Republic of Moldova

კურატორი სტეფან რუსუ 
Curated by Stefan Rusu.

ცვალებადი იდენტობები KSAK ცენტრის მიერ HEICO-ს ფარგლებში ორგანიზებული საჯარო ღონისძიებების ნაწილია / DRIFTING IDENTITIES is part of a series of public events organized by the KSAK Centre in the frame of HEICO, in partnership with the Heinrich-Boell-Foundation Brandenburg/Germany, SPACES/Slovak Republic, the Art Today Association Plovdiv/Bulgaria, the Art&Cultural Studies Laboratory/Armenia and the GeoAIR Association/Georgia.

პროექტი დაფინანსებულია/A project funded by: European Commission

,,ცვალებადი იდენტობები“ პოსტ-სოციალისტური საზოგადოებების წარსულსა და აწმყოში არსებული იდენტობის ფენომენის კვლევაზე, დოკუმენტაციასა და დაარქივებაზე აკეთებს ფოკუსს. ასევე, ღონისძიების მიზანია იდენტობის ტენდენციების (ბოლოდროის და ასევე, დარჩენილი მარკერების) კონტექსტუალიზაცია სოციალისტური ბანაკის დაშლიდან 20 წლის შემდეგ.

DRIFTING IDENTITIES is focused on researching, documenting and archiving the identity phenomena located in the past and the present of post-socialist societies and it is dedicated to the contextualization of identity tendencies (some recent, but also some residual markers), two decades after the dissolution of Eastern bloc.


მონაწილეები/Participants:


გამოფენა/Exhibition:

Anatoly Belov [UA], Marina Naprushkina [BY], Ivan Mudov [BG], Societe Realiste (Ferenc Gróf and Jean-Baptiste Naudy) [FR/HU], Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova [SK], Lucia Nimcova [SK], Dumitru Oboroc [RO/MD], Eliza Ursachi [RO], Ghenadie Popescu [MD], AlteArte - (Pavel Braila [MD], Angelika Herta [RO], Lilia Braila [MD/RO]), Nicoleta Esinencu [MD], Valeria Barbas [MD], Max Kuzmenko [MD], Karine Matsakyan&Sona Abgaryan [AM], Sophia Tabatadze [GE], Nadia Tsulukidze [GE],

კოლოკვიუმი/Colloquium:

Pavel Braila [MD], Susanna Gyulamiryan [AM], Nicoleta Esinencu [MD], Tamara Vardanyan [AM], Irina Solomatina [BL], Tatiana Fiodorova [MD], Julia Popovici [RO], Vitalie Spranceana [MD], Octavian Ticu [MD], Vasile Ernu [RO/MD], Tamara Zlobina [UA], Data Chigholashvili [GE], Lesya Kulchinska [UA], Eliza Ursachi [RO]

დეტალური ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ ბმული 
For the detailed information, please follow the link