Friday, May 17, 2013

სივრცეები: ბაღი ბორბლებზე სტუმრად ელიავაზე/ SPACES: Garden on the wheels, visiting Eliava
18-19 მაისს “ბაღი ბორბლებზე” გაჩერდება ელიავას ბაზრობაზე.

On 18-19 May "Garden on Wheels "will be held on Eliava Market.

ქალაქში არსებული პრობლემატური საკითხების, საჯარო სივრისა და ეკოლოგიის გადააზრება/გააქტიურების მიზნით, შედგა თანამშრომლობა ჯგუფ კარი კუთხეზე(DontheC, ნატა ნებიერიძე და დალი დარჯანია) და გეოეარს (სოფიო ლაპიაშვილი) შორის. ჯგუფს გაუჩნდა სურვილი თბილისში არსებული „ბეტონიზაციის“ ტენდენციის გამო შეექმნა მოძრავი ბაღი ბორბლებზე, რომელიც გარდაქმნის საჯარო სივრცეს თავისი მოძრავი სტურქტურის მეშვეობით გამწვანებულ ზონად და საზოგადოებას სთავაზობს ინტერაქტიულ გარემოს.
ბაღი თავად წარმოადგენს საჯარო სივრცეს და ჩნდება ისეთ ადგილებში სადაც ქალაქის აქტიური, რუტინული მოძრაობა მთელი სიმძაფრით იჩენს თავს. ბაღი წარმოშობს ერთგვარ პაუზას,სადაც ყოველ გამვლელს შეუძლია მივიდეს, დაისვენოს, გამოიყიენოს ბაღის რესურსები - გაეცნოს ბიბლიოთეკას, მოუსმონოს მუსიკას, შეეხოს თანამედროვე ხელოვნებას...

ბაღი თავისი არსებობით ცდილობს საზოგადოებას შეახსენოს მწვავე პრობლემური საკითხები:
• საჯარო სივრცე - გამოყენება, აღქმა, შეგრძნება, პასუხისმგებლობა და უფლება მასზე.
• ეკოლოგია - გამწვანების და სარეკრეაციო ზონების აუცილებლობა და მათი მოვლა.

ბაღი ბორბლებზე ქალაქში აჩენს ალტერნატიულ საჯარო სივრცეს, დატვირთულს თანამედროვე ხელოვნებით და სასაიამოვნო გამწვანებული გარემოთი.
ამ თანამშრომლობის შედეგად შეიქმნა პროექტი „ბაღი ბორბლებზე სტუმრად ელიავაზე“.
ბაღი ბორბლებზე, ორი მოძრავი გასაშლელი ყუთი ეძებს ადგილებს ქალაქში რომ იქცნენ ბაღად და მწვანე კუნძულებთან ერთად ქმნიან თანამედროვე ხელოვნების პლატფორმას ქალაქში.

   
18.05
13.00 მზესუმზირა გემით ჯგუფი დონტეკ 
13.00
- ‘ელიავას ისტორიების’ შეგროვება 
14.00
ადგილზე მოგროვილი, მეორადი მასალისგან შექმნილი სტუდენტური ნამუშევრების პრეზენტაცია (ოდ ბენჰაიმი და ნორა ფრომანი - ვიზუალური ხელოვნების აკადემია (HGB), ლაიფციგი, დაჩი ჭეჟია თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, შტეფი შონე თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია,ფოტოგრაფიის პედაგოგი და მისი მოსწავლეები, სოფო მიმინოშვილი, სანდრო სულაბერიძე, მარიამ ასლანიშვილი) 
15.00-17.00
ხატვის ღია გაკვეთილი ლუიზა ლაფერაძესთან ერთად 16.00 რეზინობანა 
19.30
ლექცია ეკოლოგიის თემაზე -კახა ბახტაძე (CENN), საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეები 
20.00 ოჯახური დიეტა - დოკუმენტური ფილმი. რეჟ. ჯონ ვებსტერი, ფინეთი 2008, 85 წთ. (ფილმი მოგვაწოდა ჩეხურმა არაკომერციულმა ორგანიზაციამ „ადამიანი გაჭირვებაში“)  

19.05 
13.00 მზესუმზირა გემით ჯგუფი დონტეკ 
13.00 ადგილზე მოგროვილი, მეორადი მასალისგან შექმნილი სტუდენტური ნამუშევრების პრეზენტაცია (ოდ ბენჰაიმი და ნორა ფრომანი - ვიზუალური ხელოვნების აკადემია (HGB), ლაიფციგი, დაჩი ჭეჟია თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, შტეფი შონე თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია,ფოტოგრაფიის პედაგოგი და მისი მოსწავლეები, სოფო მიმინოშვილი, სანდრო სულაბერიძე, მარიამ ასლანიშვილი) 
13.00 - ‘ელიავას ისტორიების’ შეგროვება 
15.00-17. 00 ხატვის ღია გაკვეთილი ლუიზა ლაფერაძესთან ერთად
19.00 – ‘ელიავას ისტორიების’ შეჯამება 20.00 ვიდეო ნამუშევრების ჩვენება (გიო სუმბაძე) 
20.30 ქუჯი დავითულიანი და მიხო მირზაშვილი, ელექტრო აკუსტიკური მუსიკა

“ბაღი ბორბლებზე სტუმრად ელიავაზე” ხორცილედება პროექტ სივრცეების (SPACES) ფარგლებში. პროექტი ფინანსდება ევროკავშირის მიერ აღმოსავლეთის პარტნიორობის კულტურის პროგრამის მეშვეობით. პროექტი ასევე ფინანსდება შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს/ შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის სამხრეთ კავკასიაში და კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორიის მიერ.

ელიავას ბაზრობა, მთავარი შესასვლელი სანაპიროს მხრიდან (ხიდისკენ)

//////////////////////////////////////////////////////


GeoAIR and group DontheC started collaboration with the goal of rethinking and analyzing existing problematic issues in the city, such as public space and ecology. Since in the city of Tbilisi exists the “Bethonisation” tendency, the group created mobile garden on the wheels, which transforms public spaces with its mobility, creates green areas and offers an interactive environment. The garden is a public space itself and appears in such places, where active, routine movement is fully present. It creates a pause where every passenger can go, relax, use the resoures of the garden – library, listen to music, get in touch with contemporary art...
The garden with its existence tries to remind public of urgent problematic issues:
  • Pubilc spaces- utilizationperception, senses, responsibility and right to it.
  • Ecology – inevitability of green areas and recreational zones and taking care of them.
Garden on wheels creates in the city an alternative public space, full with contemporary art and pleasant, green environment.
Through this collaboration the project “garden on the wheels, visiting Eliava” was created.
Garden on the wheels, two mobile boxes, are traveling in the city and are looking for places to become the garden, create a green area and platform for contemporary art.
18-05
13.00 sunflower seeds in the ship (Group DontheC)
13.00 collecting stories from Eliava Market.
14.00 presentation of the student works (Aude Benhaïm and Nora Frohmann - Academy of Visual Arts Leipzig, HGB, Dachi Chegia - Tbilisi state academy of art, Steffi Schoene -Tbilisi state academy of art photography lecturer and her students Sopo Miminoshvili,Sandro Sulaberidze, Mariam Aslanishvili ). Using recycling material found in the market.
15.00-17.00  Open drawing lesson by Luisa Lapieradze
16.00 Rezinobana
19.30 lecture about ecology  Kakha Bakhtadze (CENN), young Georgian greens
20.00 Recipes for Disaster - Doc.Film by John Webster. Finnland 2008. 85 min. (From the Video library of Czech, non commercial organization “people in need”)
19.05
13.00 sun flours in the sheep (Group DontheC)
13.00 00 presentation of the student works. (Aude Benhaïm and Nora Frohmann, Academy of Visual Arts Leipzig, HGB and Tbilisi state academy of art  faculty of architecture Dachi Chegia, Steffi Schoene ,Tbilisi state academy of art, lecturer of photography)
13.00 collecting stories from Eliava Market.
15.00-17.00  Open drawing lesson by Luisa Lapieradze
19.00 sum up of collecting “Eliava stories”
20.00 screnning of Video works of Gio sumbadze.
20.30 Kuji Davituliani and Mikho Mirzashvili, electro acoustic music

Eliava Market, main entrance from embankment (towards to bridge)
 Inline image 1          Inline image 2
“Garden on the wheels, visiting Eliava” is organized in frame of SPACES project. This project is funded by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme.
Project is financed by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) / The Swiss Development Cooperation for the South Caucasus. The project has been awarded The Culture and Management Lab (CML) Grant.

Eliava Market,main entrance from embankment (towards to bridge)

 Inline image 1Inline image 3               Inline image 1

No comments: