Tuesday, September 16, 2014

Tandem Shaml პროგრამა - პროექტი - ბაზარი, შეხვედრის ადგილი / Market Point

პრეზენტაცია "ბაზარი, შეხვედრის ადგილი_თბილისი"
Presentation ”Market Point_Tbilisi"

30.09.2014    18:00

გელერეა ნექტარი. დ.აღმაშენებლის გამზ. #16. თბილისი

Gallery Nectar. 16 D. Agmashenebeli ave.  Tbilisi


წარმოგიდგენთ პროექტის ფარგლებში, საქართველოში განხორციელებული კვლევის შედეგებს, რომელიც საბოლოოდ, გამოფენის სახით კაიროში ჩატარებულ კვლევის შედეგებთან ერთად გამოიფინება ეგვიპტეში, artellewa-ს საგამოფენო სივრცეში.
We are presenting results of the project research carried out in Georgia, which later will be exhibited in artellewa,Cairo on the final exhibition, together with research part from Egypt

პრეზენტაციის ბოლოს გაიმართება ვიტალი ლუცენკოს კონცერტი (ჯგუფ ბერმუხას წევრი).


The presentation will be followed by the concert of the musician Vitali Lutsenko (member of the band Bermukha).


ენა: ინგლისური


language: english


განსაკუთრებული მადლობა გურამ წიბახაშვილს და კატარინა შტადლერს


special thank to Guram Tibakhashvili and Katharina Stadler

////////////////////////////////////////////////


Tandem Shaml პროგრამის ფარგლებში გეოეარი, artellewa-სთან (ეგვიპტე) თანამშრომლობით ახორციელებს პროექტს "ბაზარი, შეხვედრის ადგილი " / “Market point”. ჩვენ ვმასპინძლობთ ეგვიპტელ ხელოვანს და artellewa-ს ხელმძღვანელს ჰამდი რედას, ასევე მწერალსა და კინო რეჟისორს ჰოსამ ელოუანს, რომელიც პროექტის ფარგლებში იმუშავებს ადგილობრივ ხელოვან მაკო კაპანაძესთან, სოციალურ მეცნიერ მარიამ შალვაშვილთან  და პროექტის ასისტენტ Ketevan Kett ერთად.

პროექტი არის ხელოვანთა გაცვლითი პროგრამა ეგვიპტელ და ქართველ ხელოვნებს შორის, რომელიც აერთიანებს თანამედროვე ხელოვანებს საერთო თემის ირგვლივ: როგორ ზეგავლენას ახდენს ქალაქის განვითარება ტრადიციებსა და კულტურაზე. ჩვენი ძირითადი ორიენტირია ბაზრები და მათი გარდაქმნის ეტაპები ქალაქის განვითარებასთან ერთად და მათი როლი საზოგადოებაში. თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ეს ცვლილებები ურბანულ სეგმენტსა და სამეზობლო/საუბნო ცხოვრებაზე, სადაც ეს ბაზრებია განთავსებული. პროექტი წამოწევს საკითხს ბაზრების აუცილებლობისა თუ საჭიროების შესახებ, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ეკოლოგიას და ჯანმრთელ საკვებს, ურბანულ საკითხებსა და ქალაქის სტრუქტურას, ტრადიციებსა და კულტურას, სადაც საზოგადოების ყველა ფენა ხვდება ერთმანეთს ( ქალები და კაცები, ბავშვები და ზრდასრულები, ეთნიკური უმცირესობები და ემიგრანტერბი) ვისგანაც შედგება ქალაქი და ვინც ქმნის მრავალფეროვნებას. 

კაიროსა და თბილისის გარემო და მისი შეცნობა იქნება კრეატიული შთაგონება ამ პროცესში. პროექტის პირველი ნაწილის პრეზენტაცია გაიმართება თბილისში (სექტემბრის ბოლოს), ხოლო საბოლოო გამოფენა გაიმართება კაიროში (თებერვლის შუა რიცხვებში).

//////////////////////////////////////////////////////////////

In the frame of Tandem Shaml program in collaboration with artellewa (Egypt), GeoAIR is implementing  a project “Market point”. We are hosting Egyptian artist and head of artellewa Hamdy Reda and writer and Film producer Hossam Elouan, who will work on the project together with local artist Mako Kapanadze, social scientist  Mariam Shalvashvili and  with assistant of the project Ketevan Kett.
The project implies the exchange of artists between Georgia and Egypt. It aims to unite contemporary artists on a common topic: how the development of cities and their transformations influence traditions and culture. Our main focus is on street markets, their transformations through the surrounding developments of the city and their role in society. How are these changes influencing urban segments and life of neighborhoods /streets, in which the markets are located.
The project will question the necessity/the need of street markets, which is directly connected with ecology and healthy food, urban issues and city structure, traditions and culture, where all levels of society meet each other (woman and man, kids and adults, ethnic minorities and emigrants), who are building the city and are making it diverse.

The findings and surroundings in Cairo and Tbilisi will be the creative inspiration for this process. The presentation of the first part of the project will be shown in Tbilisi (the at end of September) and the final exhibition will take place at the end of the residency in Cairo (middle of February).
No comments: